تماس با ما

ارتباط با جشنواره

نشانی دبیرخانه:

تلفن دبیرخانه:

نشانی سایت: http://selfie20shortfilmfestival.ir | https://selfie20shortfilefestival.com

ایمیل: info@selfie20shortfilmfestival.com

 

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم