فرم ثبت نام در جشنواره

مشخصات فیلم

مشخصات کارگردان

مشخصات تهیه کننده

آئین نامه
تکمیل این فرم، به منزله‌ی پذیرش همه بندهای مندرج در "آیین‌نامه" جشنواره فیلم سلفی 20 است.
تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم