کارگاه آموزشی

صحبت های آقای کریم خودسیانی درباره جشنواره فیلم کوتاه سلفی 20